فرم در خواست کار دانشجویی

فرم در خواست کار دانشجویی
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
شماره دانشجویی:
 *
 همراه:  *
 دانشکده:  
 مقطع:  
 رشته تحصیلی:
 *
 ارسال برنامه هفتگی:
 
 تصویر امنیتی :
 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*
   

توضیحات:

  • 1-تمامی گزینه های خواسته شده را صحیح و به دقت تکمیل نمایید.
  • 2-فقط یکبار اطلاعات را وارد کنید و پس از ارسال فرم مجددا اقدام به پرکردن فرم ننماید.
  • 3-دانشجویان محترم لازم است پس از تکمیل و ارسال فرم درخواست، جهت پیگیری در خواست به کارشناس پژوهشی مراجعه نمایند.