فرم در خواست نرم افزار دانشجویان

فرم در خواست نرم افزار دانشجویان
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
شماره دانشجویی:
 *
 همراه:  *
 دانشکده:  
 مقطع:  
 رشته تحصیلی:
 *
نام نرم افزار:
 *
 تعداد حلقه:
 *
 تاریخ دریافت :
 *
 تاریخ تحویل:  *
 تصویر امنیتی :
 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*
   

توضیحات:

  • 1-تمامی گزینه های خواسته شده را صحیح و به دقت تکمیل نمایید.
  • 2-فقط یکبار اطلاعات را وارد کنید و پس از ارسال فرم مجددا اقدام به پرکردن فرم ننماید.
  • 3-دانشجویان محترم لازم است پس از تکمیل و ارسال فرم درخواست، جهت دریافت نرم افزار مورد نظر با همراه داشتن کارت دانشجویی به کارشناس مرکز جهت دریافت نرم افزار مراجعه نمایند.
  • 4-نرم افزار را در تاریخ مشخص شده به کارشناس مرکز تحویل دهند.