اینترنت مدیران هیات علمی

فرم در خواست اکانت اینترنت مدیران هیات علمی
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 شماره ملی:
 *
 دانشکده:  
 مدرک:  *
 رشته تحصیلی:
 *
 پست سازمانی:
 *
 مرتبه:  *
 گروه آموزشی یا واحد:
 *
 تصویرامنیتی :
 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*
   

توضیحات:

  • 1-تمامی گزینه های خواسته شده را صحیح و به دقت تکمیل نمایید.
  • 2-فقط یکبار اطلاعات را وارد کنید و پس از ارسال فرم مجددا اقدام به پرکردن فرم ننماید.
  • 3-شناسه کاربری و شناسه عبور برای استفاده از اکانت اینترنت شماره ملی خواهد بود. در صورت نیاز به تغییر شناسه عبور به کارشناس مرکز فناوری اطلاعات مراجعه نمایید.