اینترنت اساتید

فرم در خواست اکانت اینترنت اساتید
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 شماره استادی:
 *
 دانشکده:  
 مدرک :
 *
 رشته تحصیلی:
 *
 پست سازمانی:
 *
 مرتبه:  *
 گروه آموزشی یا واحد:
 *
 تصویر امنیتی :
 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*
   

توضیحات:

  • 1-تمامی گزینه های خواسته شده را صحیح و به دقت تکمیل نمایید.
  • 2-فقط یکبار اطلاعات را وارد کنید و پس از ارسال فرم مجددا اقدام به پرکردن فرم ننماید.
  • 3-شناسه کاربری و شناسه عبور برای استفاده از اکانت اینترنت شماره استادی خواهد بود. در صورت نیاز به تغییر شناسه عبور به به کارشناس مرکزفناوری اطلاعات مراجعه نمایید.