پست الکترونیکی تحصیلات تکمیلی

 فرم درخواست پست الکترونیکی دانشگاهی دانشجویان
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 شماره دانشجویی :
 *
 دانشکده :
 
 مقطع:  
 رشته تحصیلی:
 *
 نام (به انگلیسی):
 *
 نام خانوادگی (به انگلیسی):
 *
 ایمیل:         saravan.ac.ir@  *
 رمز عبور :
 *
 تصویر امنیتی:
 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*
   

توضیحات:

  • 1-تمامی گزینه های خواسته شده را صحیح و به دقت تکمیل نمایید.
  • 2-فقط یکبار اطلاعات را وارد کنید و پس از ارسال فرم مجددا اقدام به پرکردن فرم ننماید.
  • 3-تمامی گزینه های انگلیسی باید با حروف کوچک نوشته شده باشند.
  • 4-دانشجویان محترم لازم است پس از تکمیل و ارسال فرم درخواست، جهت فعال نمودن پست الکترونیکی با همراه داشتن کارت دانشجویی به کارشناس مرکز فناوری اطلاعات مجتمع مراجعه نمایند.
  • قالب نام کاربری پست الکترونیکی: (آدرس دانشگاه)@(نام خانوادگی).(حرف اول نام)
  • مثال : m.ahmadi@saravan.ac.ir