واحد شبکه و اینترنت


مهندس امام بخش ارباب

سمت :کارشناس واحد شبکه و اینترنت

تحصیلات :کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

تلفن مستقیم :05437630092

پست الکترونیکی:e.arbab@saravan.ac.ir

وب سایت:emambakhsharbab.ir


در مجموع این واحد شامل دو قسمت می باشد:

1-شبکه و اینترنت

2-واحد IP Phone


خدمات واحد شبکه و اینترنت:

سايت سرور مركز كامپيوتر دانشگاه كه ارائه دهنده سرويس هاي اطلاع رساني و اينترنت دانشگاه مي باشد جهت ارائه اين سرويسها از شبكه هاي Star مبتني بر استاندارهاي Cat۵e با سرعت 80Mbpsو به كارگيري سخت افزارهاي شبكه شركت هاي Cisco بهره گرفته است . از ديگر خدمات اين واحد به موارد زير مي توان اشاره نمود:

* نگهداري و عمليات فني شبکه

* طراحي، اجرا و نگهداري شبکه کامپيوتري دانشگاه.


* توسعه شبکه فیبر نوری دانشگاه

* توسعه کیفیت اینترنت بی سیم

* حمايت  در جهت توسعه و بهينه سازي شبکه کامپيوتري دانشکده ها و واحدهاي دانشگاه


خدمات واحد IP Phone:

* تعریف نرم افزاری دستگاه Call manager

* اختصاص نود مربوطه بر روی سوئیچ مقصد اختصاص شماره داخلی بر اساس آیین نامه واحد.

* دستگاه جهت گرفتن IP صحیح وبوق  خط تست می­شود. سپس جهت نصب در محل با هماهنگی واحد شبکه به محل برده شده و تحویل می­گردد.

* شماره اختصاصی در دفترچه راهنمای تلفن دانشگاه توسط واحد IP –Phone   تعریف می گردد.

* راهنمایی های لازم به کاربرهای دستگاه های داده می شود. جهت راهنمایی بیشتر فایل آموزشی کاربردی بر روی اینترانت قابل ارائه موجود می باشد.

* دستگاه پشتیبان عودت می گردد.

* گزارش گیری از نحوه کارکرد و برآورد هزینه اول هر ماه انجام می گیرد.

*درصورت نیازمندی واحدی به دو صفر باز پس از اخذ دستور اقدام می گردد.

* ارائه همکاری جهت کاربرد بهتر و اصولی تر از دستگاه ها در کنار استفاده از اینترنت  رایانه ها.