فرم درخواست پست الکترونیک دانشگاهی اعضای هیات علمی

نام:
نام خانوادگی:
ش استادی:
دانشکده:
مدرک:
رشته تحصیلی:
پست سازمانی:
مرتبه:
گروه آموزشی یا واحد:
مشخصات حساب کاربری پست الکترونیکی
نام: (به انگلیسی)
نام خانوادگی: (به انگلیسی)
ایمیل: saravan.ac.ir@
رمز عبور:
تکرار رمز عبور:
Captcha
تصویر امنیتی:

توضیحات:

  • 1-تمامی گزینه های خواسته شده را صحیح و به دقت تکمیل نمایید.
  • 2-فقط یکبار اطلاعات را وارد کنید و پس از ارسال فرم مجددا اقدام به پرکردن فرم ننماید.
  • 3-تمامی گزینه های انگلیسی باید با حروف کوچک نوشته شده باشند.