فرم درخواست پست الکترونیک دانشگاهی دانشجویان

نام:
نام خانوادگی:
ش دانشجویی:
دانشکده:
مقطع:
رشته تحصیلی:
مشخصات حساب کاربری پست الکترونیکی
نام: (به انگلیسی)
نام خانوادگی: (به انگلیسی)
ایمیل: saravan.ac.ir@
رمز عبور:
تکرار رمز عبور:
Captcha
تصویر امنیتی:

توضیحات:

  • 1-تمامی گزینه های خواسته شده را صحیح و به دقت تکمیل نمایید.
  • 2-فقط یکبار اطلاعات را وارد کنید و پس از ارسال فرم مجددا اقدام به پرکردن فرم ننماید.
  • 3-تمامی گزینه های انگلیسی باید با حروف کوچک نوشته شده باشند.
  • 4-دانشجویان محترم لازم است پس از تکمیل و ارسال فرم درخواست، جهت فعال نمودن پست الکترونیکی با همراه داشتن کارت دانشجویی به مدیریت فناوری اطلاعات مجتمع مراجعه نمایند.
  • قالب نام کاربری پست الکترونیکی: (سال ورود به دانشگاه)(نام خانوادگی).(حرف اول نام)
  • مثال : m.ahmadi87@saravan.ac.ir