کارشناسان

 
    نام: امام بخش ارباب  
    سمت: کارشناس شبکه و برنامه نویسی سیستم
    تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار    
    مرتبه علمی : مربی                                      

    ایمیل:emambakhsharbab@gmail.com
    آدس وب سایت : www.emambakhsharbab.ir
    تلفن مستقیم:05437630092
    نام: ضیاء الدین یوسفی
    سمت: کارشناس سخت افزار
    تحصیلات: حسابداری
    ایمیل:

    آدس وب سایت :
    تلفن مستقیم: