کارشناسان

نام: امام بخش ارباب
سمت: کارشناس نرم افزار
تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
ایمیل:emambakhsharbab@gmail.com


نام: ضیاء الدین یوسفی
سمت: کارشناس سخت افزار
تحصیلات: حسابداری
ایمیل: