آرشیو سمینارها

چهارشنبه 10 آبان 1396

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، دی ۹۶

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندس
چهارشنبه 10 آبان 1396

پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، آذر ۹۶

پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاع
چهارشنبه 10 آبان 1396

بیست و یکمین کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار، آبان ۹۶

بیست و یکمین کنفرانس بین المللی علوم
یکشنبه 30 مهر 1396

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بی
یکشنبه 30 مهر 1396

دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

دومین کنفرانس هوش تجاری ایران
یکشنبه 30 مهر 1396

همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر

همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در
چهارشنبه 25 فروردین 1395

پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاع
چهارشنبه 25 فروردین 1395

کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و
چهارشنبه 25 فروردین 1395

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطل
چهارشنبه 25 فروردین 1395

6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering- ICCKE2016

6th International Conference on Comp